Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2019 г.

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35 ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Община Елхово обявява, че на 28.08.2020 година от 16:30 часа в залата на общинска администрация, ще се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет за 2019 г.

Същият е публикуван в официалната интернет страница на община Елхово на следния линк: https://elhovo.bg/?page_id=2040 / Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2019 г. / Отчет за четвърто тримесечие

         Каним всички жители на общината и заинтересовани страни да участват в обсъждането!

Материал за публично обсъждане – отчет 2019 г.