Учениците от Центровете за настаняване от семеен тип с подаръци за Първия учебен ден

Общо 13 деца и ученици от двата Центъра за настаняване от семеен тип в град Елхово получиха индивидуални подаръци за 15 септември.

Всеки от тях получи таблет, оборудван с допълнителен калъф към него.

Таблетите са осигурени от Община Елхово, чрез изпълнението на Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Основната цел на закупените технически средства е да се осигури възможност за активно включване в учебния процес и поддържане на неговата непрекъснатост през цялата учебна година, а също така да и да доставят радост на децата през свободното им време.

Учениците получиха подаръците от кмета на Община Елхово с пожелания за здрава и успешна учебна година.