Продължава изпълнението на проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

От 14 септември 2020 г. в община Елхово отново стартира изпълнението на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя се финансира от Агенцията за социално подпомагане и обхваща най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус на територията на града.

Чрез изпълнение на дейностите ще се осигури топъл обяд и допълнителни съпътстващи мерки за 50 потребители от Община Елхово. Храната, която ще получават лицата, включва супа, основно ястие и хляб. Приготвеният обяд се доставя ежедневно до дома на потребителите в рамките на 34 работните дни. Дейностите се реализират през периода от 14.09.2020 г. до 31.10.2020 г.

При приготвянето и доставката на храна се спазват всички санитарно – хигиенни изисквания и съответствия във връзка с въведените противоепидемични мерки.