Община Елхово продължава мащабната програма за подобряване на инфраструктурата

Започна полагането на първия пласт асфалт на ул. „Ангел Кънчев“, която улица е с дължина близо километър. Изцяло подменени са тротоарните настилки, а уличното платно е оформено с нови бордюри.

Предстои полагане на асфалтова настилка и на улиците „Любен Каравелов“- от кръстовището с път III – 7008 (ул.“Петко Д. Петков“) до ул.“Тунджа“ и „Поп Богомил“ – между улиците “Тунджа” и път III – 7008 (ул. “Цар Асен”).

По улица „Цар Aсен“ – от третокласен път III – 7008 до ул. „Ангел Кънчев“ преди седмица започна полагането на пластовете асфалтобетон.

Ремонта на четирите улици в град Елхово е част от изпълнението на проект с наименование „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В резултат от изпълнение на предвидените дейности  ще бъдат изпълнени над 7 500 кв. м. нова тротоарна настилка и  над 1,6 км. асфалтирани улична платна.

За цялостен завършек на ремонтните работи ще бъдат положени нови пътни знаци и маркировка.