Kампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Община Елхово уведомява жителите на общината, че на 30.10.2020 г. (Петък) от 10:00 до 16:00ч., съвместно с „БалБок Инженеринг“ АД, организират кампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

Отпадъците, които могат да се предават са :

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 Мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: гр. Елхово, ул. „Г.С.Раковски“ № 28, паркинг пред читалище „Развитие“.

Всички те са опасни отпадъци и изхвърлянето им в съдовете за битови отпадъци е забранено.

За повече информация – тел. 0478/81269, 0885195560