Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2021

Съгласно заповед № РД-723/ 09.11.2020 г. на кмета на община Елхово – г-н Петър Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Елхово за 2021 г.

Всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложеният в поставените за целта кутии на следните места:

• “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация
• “Медицински център №1 – Елхово”ЕООД
• касата на „Български пощи” ЕАД

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: [email protected]; [email protected]

Срокът за представяне на предложенията е до 27.11.2020 г.