СЪОБЩЕНИЕ: Планово прекъсване и очаквани смущения в електрозахранването в гр. Елхово

Във връзка с писмо с изх.№ 14915/ 03.12.2020 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, КЕЦ Елхово: На 17.12.2020 г. в периода от 9:30 до 16:30 часа ще бъде прекъснато електрозахранването на ул. “Кирил и Методий“, ул. “Преспа“, ул. “Г. Бенковски, ул. “Петко Р. Славейков”, гр. Елхово.

Прекъсването се налага поради извършване на дейност по Въздушна Линия, Ниско Напрежение и обезопасяване на работата на служителите от горепосоченото дружество.

Община Елхово