Промяна график на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Елхово

Община Елхово уведомява гражданите, че във връзка с настъпващите коледни празници, се налага промяна при извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Елхово.

 Графикът  ще се измени по следния начин:

ГРАФИК