ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 Г.

 

В изпълнение на заповед № РД-76/ 27.01.2021 г. на кмета на община Елхово, на 12 февруари 2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала, ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Елхово за 2021 г.

Съгласно чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап преди приемане на общинския бюджет.

Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

При проявен по-голям интерес от страна на заинтересованите институции и граждани ще бъдат допускани по 15 души.

Материал за Бюджет 2021 г.