Покана за публично обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Елхово за периода 2021-2027 г.

Покана за публично обсъждане
на Проект на План за интегрирано развитие на Община Елхово
за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Елхово за периода 2021- 2027г. и в съответствие с чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Община Елхово отправя покана за публично обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Елхово за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Поради въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане на ПИРО ще се проведе неприсъствено, в електронна среда.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения и да изразят своите коментари, мнения и становища по предложения проект на ПИРО в срок до 17:00 часа на 15.02.2021 г., на имейл: [email protected], в свободна форма или като за целта попълнят разработения формуляр тук.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.

В тази връзка Община Елхово отправя настоящата покана за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне, съгласуване и утвърждаване на този важен за всички нас стратегически планов документ.

План за интегрирано развитие на Община Елхово

Индикативен списък на важни за общината проекти