Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

В изпълнение на Закона за социалните услуги в Община Елхово от 01.04.2021 г. в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са назначени първите 16 лица на длъжност „социален асистент“. При подписване на трудовите договори социалните асистенти бяха запознати с възможностите предоставени от новата социална услуга и очакванията при  нейното реализиране.  В десет от населените места на територията на общината назначените социални асистенти ще предоставят безплатна ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда на общо 49 потребители, от които 2 лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и 47 лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Финансирането за реализиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е осигурено със средства от държавния бюджет, като в Община Елхово се предвижда до края на 2021 г. да бъдат обхванати общо 51 потребители от целевите групи.

Към настоящия момент всички одобрени кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ подали необходимите документи през февруари 2021 г. са обхванати, като продължава приема на документи от кандидати за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги.

Допълнителна информация и документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са публикувани на официалната интернет страница на Община Елхово на адрес: www.elhovo.bg  и на тел. 0478/88022 – Служба „Социални дейности“.