ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СИК В СЪБОТА 03.04.2021 г. ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.04.2020 г.

Адрес Секция Час на предаване
гр. Елхово – читалище 310700001 11:45
гр. Елхово – клуб пл. ”Хр. Ботев” 310700002 11:57
гр. Елхово – читалище 310700003 11:45
гр. Елхово – ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 310700004 11:33
гр. Елхово – клуб ул. ”Търговска” 61 310700005 11:23
гр. Елхово – клуб ул. “Ал. Стамболийски” 66 310700006 11:12
гр. Елхово – клуб  ул. “Ангел Вълев” 56 310700007 11:02
гр. Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 310700008 10:50
гр. Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 310700009 10:50
гр. Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 310700010 10:50
гр. Елхово – клуб ул. ”Марица” 14 310700011 10:36
с. Бояново 310700012 08:39
с. Изгрев 310700022 12:14
с. Пчела 310700023 12:34
с. Малък манастир 310700024 12:53
с. Гранитово 310700026 13:43
с. Лесово 310700028 14:13