Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово за обществено обсъждане

Съобщение консултации Елхово

Записка ОУПО Елхово – Предварителен проект 2021

ОУПО Елхово – Предварителен проект

ОУПО Елхово – ПП

ОУПО Елхово – Схема за селищна структура

ОУПО Елхово – схема на транспортната мрежа

ОУПО Елхово – сборна схема на инженерната инфраструктура 

ОУПО Елхово – схема на електроснабдяването

ОУПО Елхово – схема на водоснабдяването и канализацията

ОУПО Елхово – схема на защитените територии

ОУПО Елхово – Опорен план

ОУПО Елхово – ОП 

ДЕО ОУПО Елхово

Записка-ОУПО-Елхово-Предварителен-проект-2021

Нетехническо резюме ЕО ОУП ЕЛХОВО

Оценка ДОСВ ОУПО Елхово

Решение на ОбС Елхово

Становище НИНКН Планово задание ОУП

ВиК Задание

БД ВиК РИОСВ ОДЗ Задание ЕО

Становище РИОСВ Планово задание ОУП

МЗX Становище ЗАД ЕО

РИОСВ Задание

Становище РИОСВ ЗАДАНИЕ ОУП