Списък на лицата допуснати до събеседване за длъжност„Домашен помощник“, „Медицински специалист“ и „Хигиенист“

Община Елхово обявява:

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТ„ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“, „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ И „ХИГИЕНИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЕЛХОВО“

Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.04.2021г. от 13:30 до 16:30 часа в залата на улица „Калоян” №13 в гр. Елхово

При провеждане на събеседването стриктно ще се следи спазването на всички въведени противоепидемични мерки.