Списък на одобрените и резервните кандидати за длъжности по проект „Патронажна грижа + в община Елхово“

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И РЕЗЕРВНИ КАНДИДАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“, „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ“ И „ХИГИЕНИСТ“ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЕЛХОВО“

По време на реализацията на проекта, при настъпила промяна на обстоятелствата, резервните кандидати ще бъдат уведомени.