Промяна в графика на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Елхово

Община Елхово уведомява, че във връзка с настъпващите празнични дни  се налага промяна при извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Елхово.

Графикът  ще се измени по следния начин:

30.04.2021 г. (петък) ще се извозват отпадъците от  : 

ул. “Шипка“, ул. „Левски“ , ул. “Г. Бенковски“, ул. “Тунджа“, ул. “Иван Тенев“, ул. “П. Д. Петков“ , ул. “Беласица“, ул. “Любен Каравелов“, ул. “Кара Кольо“,  ул. “Г. Бахчеванов“, ул. “13-ти  март“, ул. “Стефан Караджа“, ул. “Хан Крум“, ул. “Яница“, ул. “Сакар“, ул. “Поп Богомил“.

01.05.2021 г. (събота) ще се извозват отпадъците от  :

ул. ,,Ангел Вълев“, ул. „Дунав“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Бистрица“, ул. ,,Обединение“, ул. „Янчо Бакалов“, ул. „Белград“, ул. ,,Ангел Михов“, ул. „Славянска“, ул. „Рила“, ул. „Лом“,  Индустриална зона.