ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2020 г., СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТЕН ПЛАН НА CIELA 10.07.2021 г. /събота/

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2020 г., СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТЕН ПЛАН НА CIELA 10.07.2021 г. /събота/

секция № населено

място

час за предаване
012 с.Бояново 17.25
022 с.Изгрев 16.25
023 с.Пчела 16.15
024 с.М.Манастир 16.05
026 с.Гранитово 17.10
028 с.Лесово 17.30
001 Елхово-читалище 16.35
002 Елхово-клуб пл.”Хр.Ботев” 16.35
003 Елхово-читалище 16.35
004 Елхово-ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 16.45
005 Елхово –клуб ул.„Търговска”61 17.05
006 Елхово- клуб ул.„Ал.Стамболийски”66 16.55
007 Елхово- клуб „Ангел Вълев”56 16.25
008 Елхово-ОУ”Св.П.Хилендарски” 16.45
009 Елхово- ОУ”Св.П.Хилендарски” 16.45
010 Елхово- ОУ”Св.П.Хилендарски” 16.45
011 Елхово-клуб ул.”Марица”14 16.55