ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Елхово, област Ямбол съвместно с ТСБ – Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Елхово.

Обучението ще се проведе в залата на Читалище „Развитие“ гр.Елхово на 18 август, начален час 10 часа.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.