Допълнителен прием е обявен в Национален военен университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол, информира, че Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново обявява допълнителен прием на документи на кандидати за курсанти през учебната 2021/2022 година за обучение по специалността „Организация и управление на военните формировния на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, професия „Офицер за тактическо ниво на управление“.

Кандидатите могат да подават документи до 30 септември 2021 година в Приемен център на Националния военен университет „Васил Левски” във гр. Велико Търново и Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в гр. Шумен

Условия за кандидатстване по военните специализации:

 1. Да имат средно образование;
 2. Да са годни за военна служба;
 3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
 5. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
 6. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;
 7. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.

Кандидатите за всички военни специализации полагат:

 1. Общообразователен тест;
 2. Писмен тест по английски;
 3. Изпит за физическа годност;
 4. Психологична оценка (пригодност);
 5. Медицинско освидетелстване на годността.

Гарантирана реализация и ясното кариерно развитие са сред основните предимства на завършилите висшите военни училища.

За справки и повече информация :

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол,
гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 
тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99