Контролно преброяване

От 8.00 часа на 11 октомври до 20.00 часа на 31 октомври 2021 г. служители от Национален статистически институт ще извършат контролно преброяване в избрани райони от гр. Елхово, с. Бояново и с. Гранитово.

В град Елхово:

ул. Трети март – № 45, № 90, № 100, № 102, № 104, № 106

ул. Лозенград № 1

ул. Ал. Стамболийски – № 145 и № 151