Контролно преброяване

От 8.00 часа на 11 октомври до 20.00 часа на 31 октомври 2021 г. служители от Национален статистически институт ще извършат контролно преброяване в избрани райони от гр. Елхово, с. Бояново и с. Гранитово.