СИМУЛАТОР МАШИННО ГЛАСУВАНЕ – 14 ноември 2021 г.

Централната избирателна комисия публикува на сайта си Симулатор на машинното гласуване. Чрез него всеки може да се упражни и да „гласува“ стъпка по стъпка преди изборите на 14 ноември.