Община Елхово набира предложения за съставяне на бюджет 2022 г.

Съгласно заповед № РД-706/ 08.11.2021 г. на кмета на община Елхово – г-н Петър Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Елхово за 2022 г.

Всички граждани и институции могат да дадат своите писмени предложения в поставените за целта кутии на следните места:

  • “Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация
  • “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД
  • касата на „Български пощи” ЕАД

Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: [email protected] ; [email protected]

Срокът за представяне на предложенията е до 30.11.2021 г.