ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, МАТЕРИАЛИ И МАШИНИ НА СИК В СЪБОТА 20.11.2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В СЪБОТА 20.11.2021 г. ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 21.11.2021 г., СЪГЛАСНО ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО И CIELA

 

секция № населено

място

час за предаване час за получаване на машини час за предаване на машини
012 с. Бояново 13.40 17.25 20.00
013 с. Борисово 13.15    
014 с. Жребино 12.45    
015 с. Добрич 12.10    
016 с. Чернозем 11.15    
017 с. Маломирово 11.40    
018 с. Раздел 10.45    
019 с. Г. Дервент 10.15    
020 с. Лалково 09.40    
021 с. Кирилово 9.20      
022 с. Изгрев 13.25 16.25 21.05
023 с. Пчела 13.00 16.15 21.15
024 с. М. Манастир 12.35 16.05 21.25
025 с. Трънково 9.50    
026 с. Гранитово 12.00 17.10 20.20
027 с. Мелница 10.30    
028 с. Лесово 11.30 17.30 20.00
029 с. В. Поляна 11.00    
001 Елхово – читалище 15.40 16.35 20.50
002 Елхово – клуб пл. ”Хр. Ботев” 15.20 16.35 20.55
003 Елхово – читалище 16.00 16.35 20.50
004 Елхово – ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 16.40 16.45 20.45
005 Елхово – клуб ул. „Търговска” 61 17.00 17.05 20.20
006 Елхово – клуб ул. „Ал. Стамболийски” 66 16.20 16.55 20.30
007 Елхово – клуб „Ангел Вълев” 56 15.20 16.25 21.00
008 Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 16.00 16.45 20.40
009 Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 16.20 16.45 20.40
010 Елхово – ОУ ”Св. П. Хилендарски” 16.40 16.45 20.40
011 Елхово – клуб ул. ”Марица” 14 15.40 16.55 20.35
030 ПСИК  17.00 17.15  
031 Следствен арест 17.20 17.35