НЦРРЗ и РЗИ Ямбол организират проучване на обемната активност на радон в жилищни сгради

Във връзка с Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон и провеждане на проучване на обемна активност на радон в жилища на територията на област Ямбол  2021 г – 2022 г., Ви информираме следното:

Радонът е естествен радиоактивен благороден газ. Дъщерен продукт на радий (226Ra), който е продукт от разпад на уран (238U), разпространени естествено в почвата и скалите. Открива се навсякъде. Акумулира се в затворени пространства. Няма цвят, мирис, вкус и може да се установи само чрез измервания. Облъчването от радон не представлява непосредствена опасност, но повишава риска за здравето!

Радонът постъпва в сградата от: основата на сградата (през пукнатини в пода), кухини във вътрешните стени, канали, комуникационни тръби и др., водопроводната мрежа, строителните материали, водата и природния газ. Радонът е втората, след тютюнопушенето, причина за възникване на рак на белия дроб и е водеща за непушачите.

Измерването е единственият начин да се установи обемната активност на радон в помещенията, които обитавате.

В изпълнение на  Национален план през 2021 г. Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), съвместно с Регионална здравна инспекция Ямбол организира проучване на обемната активност на радон в жилищни сгради в област Ямбол в рамките на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон.

Жителите на град Елхово, които имат  желание да се включат е необходимо да се свържат с Община Елхово, телефон за връзка: 0888025395 – Златка Сотирова.         

Единственото условие е жилището, в което живеят да бъде на приземния или първи етаж на жилищна сграда. Детекторите не изискват никакво обслужване. Те престояват в жилището една година, след което се събират и изпращат в Националния център по радиобиология и радиационна защита за измерване.

Включете се! Детекторите за проучването са безплатни!