Съобщение относно водоподаването в с. Бояново

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

 

         Във връзка с подадена от „ВиК“ дружеството информация за голяма авария по главен водопровод  за с.Бояново, ще има аномалии във водоподаването на с.Бояново, община Елхово в следващите часове. След приключване на аварийните работи водоподаването ще бъде възстановено.                                              

13.01.2022год.