Вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ във военни формирования в страната

До 25 март 2022 г. съгласно заповед на командира на Съвместното командване на силите № ЗРД – 179/ 17.02.2022 г. се приемат документи за обявените 30 (тридесета) вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите:

  • военно формирование 22980 – София – 6 вакантни длъжности;  
  • военно формирование 52210 – Банкя – 6 вакантни длъжности;
  • военно формирование 28860 – Горна Малина – 18 вакантни длъжности.

Могат да кандидатстват лица не по-възрастни от 40 години към датата на подписване на договора за военна служба.

Размер на основното месечно възнаграждение не по-малък от 1016 лв.

Конкурсът ще се проведе за времето от 09.05.2022 г. до 13.05.2022 г.

За справки и повече информация :

Военно окръжие – Ямбол: тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99

Офис за военен отчет гр.Елхово

ул. ,,Цар Калоян ,,№ 13 ст. 108

GSM: 0885252241

Обява на СКС от 21.02.2022 г.