Военни формирования в Ямбол обявяват вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в състава на Сухопътни войски

До 22 март 2022 г. съгласно заповед на командира на Сухопътни  войски  №ЗРД -160/ 10.02.2022 г. се приемат документи за обявените 200 (двеста) вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ във военни формирования от състава на Сухопътни войски, от които 15 (петнадесет) за гарнизон Ямбол:

военно формирование 52590 – Ямбол

 – младши оператор по комуникационни системи;

 – младши разузнавач;

– помощник-гранатометчик;

– автоматчик;

– радиотелефонист;

 – номер от разчет на самоходна минохвъргачка;

– номер от разчет на тежка гранатохвъргачка;

– младши мерач на тежка гранатохвъргачка.

военно формирование 54100 – Ямбол

– артилерист-разузнавач;

– линеен надзорник със свидетелство за управление на МПС категория „С“;

– радиотелефонист;

– топогеодезист;

– подавач в разчет на самоходна гаубица.

Могат да кандидатстват лица не по-възрастни от 40 години към датата на подписване на договора за военна служба.

Конкурсът ще се проведе за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г.

Размерът на месечното възнаграждени е не по-малък от 1016 лева.

За справки и повече информация :

Военно окръжие – Ямбол: тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99

Офис за военен отчет гр.Елхово

ул. „Цар Калоян“ № 13 ст.108

GSM:0885252241

Обява на СВ от 02.2022