ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 Г.

 

В изпълнение на заповед № РД-110/ 09.03.2022 г. на кмета на община Елхово на 28 март 2022 г. от 16,00 ч. в заседателната зала ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Елхово за 2022 г.

Съгласно чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап преди приемане на общинския бюджет.

Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването.

Материал за Бюджет 2022 г.