Промяна в графика за извършване на дейностите по сметосъбиране на територията на гр. Елхово през празничните дни

Община Елхово уведомява, че във връзка с настъпващите празници се налага промяна в графика за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр. Елхово по следния начин:

23.04.2022г.(събота) ще се извозват отпадъците от следните улици :

        ул. „ Ангел Вълев“;ул  „Сан Стефано“; ул. „ Обединение“;ул. „ Белград“;ул. „ Славянска“; ул.“ Дунав“;   ул „Бистрица“;ул „Янчо Бакалов“;ул.“ Ангел Михов“;ул.“ Рила“; ул.“ Лом“ от ул.“Ал.Стамболийски“;  Индустриална зона

26.04.2022г.(вторник) ще се извозват отпадъците от следните улици:

ул.“Търговска“;ул.“Чаталджа“; ул.“Момчил войвода“; ул.“Ал.Стамболийски“ ; ул.“Преспа“; ул.“Кирил и Методий“;ул.“П.Р.Славейков“;ул“Д.К.Атанасов“;ул.“Ангел Кънчев“;ул.“Балабанска“ ;ул.“Цар Асен“;ул.“Пирот“;  пл.“Христо Ботев“

27.04.2022г.(сряда) ще се извозват отпадъците от следните улици:

ул.“В.Левски“;ул.“Тунджа“;ул.“П.Д.Петков“;ул.“Л.Каравелов“;ул.“Г.Бахчеванов“; ул.“Стефан Караджа“

28.04.2022г.(четвъртък) ще се извозват отпадъците от следните улиците:

ул.“Марица“;ул.“Велико Търново“;ул.“Хан Аспарух“;ул.“Вардар“;ул.“Хаджи Димитър“;ул.“Иван Николов“;ул.“Антим I“;ул.“ЙосифI“; ул.“Иван Вазов“;ул.“Странджа“;ул.“Иван Шишман“;

29.04.2022г.(петък) ще се извозват отпадъците от следните улиците:

 ул.“Ж.Петков“; ул.“Плиска“; ул.“Панагюрище“; ул.“Момина Сълза“; ул.“Ивайло“; ул.Цар Александър II“; ул.“Цар Самуил“; ул.“Родопи“; ул.“Г.Попов“; ул.“Индже войвода“; ул.“Цар Симеон“; ул.“Победа“; ул.“Пирин“; ул.“Г.Раковски“; ул.“Шипка“; ул.“Калоян“ ;ул.“Трети март“;  

30.04.2022г.(събота ) ще се извозват отпадъците от следните улиците

ул.“Шипка“; ул.“Г.Бенковски“; ул.“Иван Тенев“;ул.“Беласица“;  ул.“Кара Кольо“; ул.“Хан Крум“; ул.“Сакар“; ул.“Поп Богомил“;ул.“Яница“.