Изменение и допълнение на Наредба № 1 и Наредба № 7

С решение № 312/28/4/ от 14.04.2022 г. Общински съвет – Елхово прие  изменение и допълнение на  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово и
допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово.

Обява за изменение и допълнение на наредба № 1 и наредба № 7

НАРЕДБА № 1 от 14.04.2022 г. за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

НАРЕДБА № 7 от 14.04.2022 г. за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово