Възрастни и хора с увреждания в Община Елхово ще продължат да получават патронажна грижа до 30.10.2022 г.

Хора с увреждания, възрастни, които не могат да се обслужват сами, поставени под карантина заради Ковид-19 ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си до края на месец октомври 2022 година по операция „Патронажна грижа +“. Подкрепата се осигурява с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. Удължен е договорът за предоставяне на патронажна грижа с още 6 месеца.

По програмата се осигурява психологическа помощ и консултиране, доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите, както и съдействие за неотложни административни услуги. Подкрепа получават и социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, за прилагане на противоепидемични мерки за дезинфекция, тестване на персонала и потребителите.

 

            Проект: „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +  В ОБЩИНА ЕЛХОВО“,

 ДБФП № BG05M9OP001-6.004-0070,

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.“2014-2020 г. BG05M9OP001-6.004 – Патронажна грижа + Компонент 2