СИМУЛАТОР МАШИННО ГЛАСУВАНЕ – 2 октомври 2022 г.

Централната избирателна комисия публикува на сайта си Симулатор на машинното гласуване. Чрез него всеки може да се упражни и да „гласува“ стъпка по стъпка преди изборите на 2 октомври.