Орязаха малките общини и училищата с малък брой ученици

С окончателния вариант на условия за кандидатстване за получаване на средства по процедура „Модернизация на образователна среда” към Плана за Възстановяване и устойчивост, орязаха малките общини и училищата с малък брой ученици.

В публикувана през месец април 2022 г. Концепция за процедурата, за финансиране бяха допустими училища, които попадат в първа група въз основа на класация извършена по Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България. За Община Елхово това са Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ с. Бояново и  Основно училище „Хаджи Димитър“ с. Гранитово.      

През месец юли са публикувани за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурата с изменени условията, но това не засегна двете училища, които отново отговарят на условията за допустимост. 

От страна на общинска администрация и на Общински съвет Елхово се предприеха действия по подготовка на проекти за предстоящото кандидатстване по процедурата.

На 20.10.2022 г. официално е открит приема по процедурата, но с драстично  направени променени в критериите за допустимост, като вече водеща роля е фактора брой ученици в учебното заведение.

След няколкото направени промени в насоките за кандидатстване, приетият окончателен вариант изхвърля част от допустимите кандидати – училища, в т.ч и тези на територията на Община Елхово.

С това за пореден път се отнема възможността на малките общини да работят в полза на населението си и в случая да се възползват от финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост на България.