Кампания за безвъзмездно разделно събиране на опасни отпадъци

Община Елхово уведомява жителите на общината, че на 26.10.2022 г. (сряда) от 10:00 до 16:00ч., съвместно с „БалБок Инженеринг“ АД,  организират кампания за  безвъзмездно  разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

Отпадъците, които могат да се предават са :

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Всички те са опасни отпадъци и изхвърлянето им в съдовете за битови отпадъци е забранено.

За повече информация-тел.0478/81269, 0885195560