Програмата „Топъл обяд“ в Община Елхово стартира на 1-ви ноември

Топъл обяд в Община Елхово

На 01 ноември 2022 г. Община Елхово започва предоставянето на топъл обяд в рамките на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

В продължение на тринадесет месеца 50 лица в затруднено положение, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват ежедневните потребности от храна ще получават обяд включващ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Обядът ще се предоставя в столовата на Домашен социален патронаж град Елхово всеки работен ден.

В проекта е заложено и предоставянето на съпътстващи мерки, под формата на дейности индивидуално ориентирани към нуждите на обхванатите лица.

Реализирането на проекта е поредното доказателство за нужното внимание, което Община Елхово отделя на определени рискови групи, чрез предоставянето на храна за справяне с материалните лишения.