Информационни срещи с представителите на многофамилни жилищни сгради на територията на града

Във връзка с предстоящото обявяване на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, Община Елхово организира информационни срещи с представителите на многофамилни жилищни сгради на територията на града.

  В рамките на четири последователни дни ще бъдат представени условията за кандидатстване по програмата, изискуемите документи и критериите за оценка на проектните предложения.

Срещите с представители на многофамилните жилищни сгради са планирани както следва :

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ

19.12.2022 г. 20.12.2022 г. 21.12.2022 г. 22.12.2022 г.
    ул. “Морава“ 8     ул. “Трети март“ 52     ул. “Дунав“ 2     ул. “Тринадесети март“ 11А
    ул. “Морава“ 10     ул. “Рила“ 31     ул. “Славянска“ 5     ул. “Янчо Бакалов“ 4
    ж.к. “Изгрев“ 14     ул. “Сан Стефано“ 2     ул. “Търговска“ 31     ул. “Търговска“ 3
    ж.к. “Изгрев“ 16     ул. “Сан Стефано“ 4     ул. “Търговска“ 42     ул. “Търговска“ 7
    ж.к. “Изгрев“ 17     ул. “Търговска“ 99     ул. “Търговска“ 46     ул. “Победа“ 10 Б
    ул. “Витоша“ 20     ул. “Търговска“ 101     ул. “Ал.Стамболийски“ 46     ул. “Победа“ 17
    ул. “Витоша“ 22     ул. “Ал.Стамболийски“ 66     ул. “Ал.Стамболийски“ 59     пл. “Христо Ботев“ 10
    ул. “Царибродска“ 19     ул. “Ал.Стамболийски“ 92     ул. “Цар Калоян“ 10     ул. “Цар Асен“ 4
    ул. “Янтра“ 14     ул. “Ал.Стамболийски“ 93     ул. “Цар Калоян“ 11     ул. “Яница“ 1
    ул. “Трети март“ 104     ул. “Търговска“ 70     ул. “Г.С.Раковски“ 18     ул. “Яница“ 2
    ул. “Трети март“ 106     ул. “Търговска“ 74     ул. “Иван Тенев“ 4А     ул. Ж. Петков 1
    ул. “Ал.Стамболийски“ 161     ул. “Търговска“ 76     ул. “Иван Тенев“ 4     ул. Ж. Петков 5
    ул. “Ал.Стамболийски“ 151     ул. “Търговска“ 81     ул. Велико Търново 12  
    ул. “Ал.Стамболийски“ 142     ул. “Хаджи Димитър“ 2    

Препоръчително е в срещите да участват не повече от двама представители на вход на съответната сграда.

Срещите ще се проведат в Център за административно обслужване в сградата на Община Елхово, ул. Търговска № 13 от 17:15 часа.

Желаещите да вземат участие да спазват стриктно изготвения график за срещи.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ЕЛХОВО