Промяна в графика за извършване на дейностите по сметосъбиране на територията на гр. Елхово през празничните дни

     Общинска администрация уведомява, че във връзка с предстоящите коледни празници, графика за извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Елхово ще се измени по следния начин:

24.12.2022г.(събота) ще се извозват отпадъците от  улиците:

               1.“Ангел Вълев“;„Сан Стефано“,„Обединение“ „Белград“; „Славянска“; „Дунав“; „Бистрица“;„Янчо Бакалов“;“Ангел Михов“;„Рила“;„Лом“;Индустриална зона; „Търговска“;“Ал.Стамболийски“;“Преспа“;„Кирил и Методий“;“П.Р.Славейков“; „Д.К.Атанасов“;„Ангел Кънчев“; „Балабанска“; „Цар Асен“; „Пирот“; „пл.Христо Ботев“

26.12.2022г.(вторник) ще се извозват отпадъците от  улиците:

1.“Марица“; “В.Търново“; „Хан Аспарух“; „Вардар“; ул.“Х.Димитър“; ул.“Иван Николов“; “Антим I“, „Екзарх Йосиф I“; „Иван Вазов“; „Странджа“; „Иван Шишман“.