Приеха се Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност

На провелото се на 26.01.2023 г. заседание, Общински съвет – Елхово прие Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност.

Кандидатите за финансова помощ (сдружения на собствениците) ще се финансират със сума до 50 % от сумата за енергийно техническо обследване и технически паспорт, но не повече от 50 % от референтната стойност за кв. м. предложена като допустима от финансиращата програма по реално заснетата разгърната застроена площ (РЗП).

Желаещите кандидати ще могат да подават Заявление за финансово подпомагане по образец в Центъра за административно обслужване на Община Елхово всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа на гише № 2 в срок от 09.02.2023 г. до 24.02.2023 г. включително.

За всички заинтересовани лица на електронната страница на община Елхово ще бъдат публикувани Правила за предоставяне средства на Сдруженията на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и образец на Заявление за финансово подпомагане.