На 07.04.2023 г. ще се проведе събеседване с кандидатите по проект „Грижа в дома в Община Елхово“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с обявения прием на документи за извършване на подбор на персонал, ангажиран в рамките на проект „Грижа в дома в Община Елхово“, за длъжности :

  • Домашен помощник – 23 бр.;
  • Медицински специалист – 2 бр.;

на 07.04.2023 г. ще се проведе събеседване с всички кандидати, подали заявление в определения срок.

Събеседването ще се проведе от 13:30 до 16:30 часа в залата на ул. „Калоян“ № 13 в гр. Елхово.

 Екип по проекта
Община Елхово