Община Елхово уведомява всички собственици на пчелни семейства

Община Елхово уведомява всички собственици на пчелни семейства, че  ЗПК“ Индже войвода “ гр. Елхово ще започне третиране на пшеница срещу плевели в землището на гр. Елхово в следните местности: ”Сухата река”, “Зъбака“, ”Мандра баир”, “Арк баир“, “Илника” с площ  в размер на 6000дка.

Пръскането с наземна техника ще се извърши  на 05.04.2011г. до 15.04.2011г.   от 7.00 до 11.00часа  и след 18.30часа.

Ще се използва препарата: “Дерби супер”  при доза 3,3мл/дка.

“ХЕРА АГРО”ЕООД,  гр. Пловдив ще започне третиране на пшеница срещу плевели в землището на гр.Елхово в следните местности:”Баира”-140дка, “Арк баир”- 120дка, “Герен дере” – 160дка, “Торлозови мочури” – 160дка и “Бахча орман” – 220дка.

Пръскането с наземна техника ще се извърши  на 09.04.2011г. до 13.04.2011г.  от 7.00 до 11.00часа.

Ще се използват препаратите: “Гранстар”  при доза 2г/дка и препарата “Пума супер” при доза 100мл/дка.Карантинен срок  – 30дни.

Община Елхово уведомява всички собственици на пчелни семейства, че  “Инсекта 2000“ ООД гр. Елхово ще започне третиране:

на рапица срещу плевели в землището на гр. Елхово в местността ”Поповски път” с площ от 200дка. Ще се използват препаратите- “Лонтрел”  при доза 35мл/дка и “Ажил” при доза 50мл/дка . Карантинен срок  60 дни.

на пшеница и ечемик срещу плевели в землището на гр. Елхово в следните местности:”Таби”, “Ерозия”, “Баира”, “Зад Завода” общо с площ от 3869дка. Ще се използват препаратите – “Дифендър”  при доза 80мл/дка и  “Скорпио супер” при доза 100мл/дка . Карантинен срок  60 дни.

Пръскането с наземна техника ще се извърши  на 4 и 6 април  2011год.   от 7.00 до  11.00часа.