ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗГОТВЯ СПИСЪЦИ ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРОДЪЛЖАВА ИЗГОТВЯНЕТО НА СПИСЪЦИ ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ГРАД ЕЛХОВО ЗА 2023 ГОДИНА, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

  • ЖИТЕЛИ С НАСТОЯЩ АДРЕС В ГР. ЕЛХОВО;
  • МАКСИМАЛНО 5 КУБИКА НА ДОМАКИНСТВО;
  • 85.80 ЛЕВА ЗА КУБИК ДЪРВА/БЕЗ ПРЕВОЗА/;
  • СРЕДСТВАТА СЕ ЗАПЛАЩАТ НА КАСАТА НА ДГС ЕЛХОВО;

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ НА ГИШЕ № 1 И № 2 В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ГР. ЕЛХОВО.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 28.04.2023 Г.