Списък на одобрените кандидати по реда на класиране след проведено събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

N

по

ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност, за която се кандидатства

Статус

1

Христо   Михов Делигрозев

Ръководител

Одобрен кандидат

2

Дянка   Георгиева Андонова

Ръководител

Резервен кандидат

3

Димитринка   Вичева Димитрова-Налбантова

Ръководител

Резервен кандидат

4

Иванка   Тонева Петрова

Социален работник

Одобрен кандидат

5

Мария   Христова Кичукова

Педагог

Одобрен кандидат

6

Антоанета Димитрова Генова

Педагог

Резервен кандидат

7

Недялка Георгиева Тодорова

Възпитател

Одобрен кандидат

8

Златка Тодорова Ангелова

Възпитател

Одобрен кандидат

9

Димитринка Петрова Стоянова

Възпитател

Резервен кандидат

10

Димитрина Костадинова Георгиева

Възпитател

Резервен кандидат

11

Златка Николаева Михалева

Възпитател

Резервен кандидат

12

Желязка Иванова Иванова

Възпитател

Резервен кандидат

13

Камелия Колева Никова

Възпитател

Резервен кандидат

14

Мариана Славова Гочкова

Възпитател

Резервен кандидат

15

Соня Великова Чобанова

Възпитател

Резервен кандидат

16

Стойка Вълчева Георгиева

Възпитател

Резервен кандидат

17

Валентина Миткова Стоянова

Възпитател

Резервен кандидат

18

Гергана Димитрова Хаджиева

Възпитател

Резервен кандидат

19

Гинка Иванова Стефанова

Възпитател

Резервен кандидат

20

Добрина Атанасова Кирова

Възпитател

Резервен кандидат

21

Таня Дойнова Будакова

Възпитател

Резервен кандидат

22

Красимира Георгиева Панкова

Възпитател

Резервен кандидат

23

Красимира Димитрова Ташева

Възпитател

Резервен кандидат

24

Мария Миткова Никова

Възпитател

Резервен кандидат

25

Гена Павлова Йонкова

Хигиенист

Одобрен кандидат

26

Величка Иванова Бозова

Хигиенист

Резервен кандидат

27

Станка Стойкова Димитрова

Хигиенист

Резервен кандидат

28

Добринка Гергинова Стоянова

Хигиенист

Резервен кандидат

29

Еленка Стоянова Михайлова

Хигиенист

Резервен кандидат

30

Карамфилка Петрова Георгиева

Хигиенист

Резервен кандидат

31

Станка Николова Терзиева

Хигиенист

Резервен кандидат

32

Тонка Тодорова Ялъмова

Хигиенист

Резервен кандидат

33

Янка Стоянова Петрова

Хигиенист

Резервен кандидат

34

Ангелина Димитрова Генова

Хигиенист

Резервен кандидат

Поради необходимоста от юридическа справка позициите за длъжностите „Медицинска сестра” и „Психолог” ще бъдат допълнително обявени.