Списък на кандидатите, които не са допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

N

по

ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност, за която се кандидатства

Критерии, на които кандидата не отговаря

1.

Антоанета Димитрова   Генова

Социален работник

Не   отговаря на специфичните изисквания за длъжността – висше   образование в областите – социални дейности, специална или   социална педагогика

2.

Величка Иванова   Божанова

Медицинска сестра

Кандидата   е в пенсионна възраст

3.

Величка Иванова   Божанова

Възпитател

Кандидата   е в пенсионна възраст

4.

Величка Иванова   Божанова

Хигиенист

Кандидата   е в пенсионна възраст

5.

Данка Самуилова   Иванова

Хигиенист

Не отговаря на минималните изисквания за образователна степен – средно образование

6.

Златка Николаева   Михалева

Педагог

Не отговаря на специфични изисквания за длъжността   – висше   педагогическо образование

7.

Златка Тодорова   Ангелова

Социален работник

Не   отговаря на специфичните изисквания за длъжността – висше   образование в областите – социални дейности, специална или   социална педагогика

8.

Радослава Стоянова Атанасова

Социален работник

Не отговаря на специфичните изисквания за   длъжността – висше образование в областите   – социални дейности, специална или социална педагогика

9.

Радостина   Костадинова Петева

Социален работник

Не   отговаря на специфичните изисквания за длъжността – висше   образование в областите – социални дейности, специална или   социална педагогика

10.

Цветанка Димитрова Пейчева

Хигиенист

Не отговаря на минималните изисквания за образователна степен – средно образование