Публично обсъждане на Годишен отчет 2022 и Сборен бюджет 2023 г.

О Б Я В А

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,
Община Елхово обявява, че на 18.08.2023 година от 9:00 часа в заседателната зала на общинска администрация, ще се проведе:

  • публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет за 2022 г.;
  • публично обсъждане на Сборния бюджет за 2023 г.

Каним всички жители на общината и заинтересовани страни да участват в обсъждането!

Материал – публично обсъждане Отчет 2022 г.

Материал – публично обсъждане Бюджет 2023 г.

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ                                                                    ПЕТЪР КИРОВ
Председател на Общински съвет-Елхово                                   Кмет на община Елхово