Списък на кандидатите допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на персонал в Център за настаняване от семеен тип град Елхово

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

 

N

по

ред

Име, презиме и фамилия

Длъжност, за която се кандидатства

1.

Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова

Ръководител

2.

Дянка Георгиева Андонова

Ръководител

3.

Мариана Димитрова Тонева

Ръководител

4.

Христо Михов Делигрозев

Ръководител

5.

Иванка Тонева Петрова

Социален работник

6.

Антоанета Димитрова Генова

Педагог

7.

Дянка Георгиева Андонова

Педагог

8.

Иванка Тонева Петрова

Педагог

9.

Мария Христова Кичукова

Педагог

10.

Радослава Стоянова Атанасова

Психолог

11.

Радостина Костадинова Петева

Психолог

12.

Таня Стоянова Михнева

Психолог

13.

Лина Георгиева Дакова

Медицинска сестра

14.

Олга Николаевна Тодорова

Медицинска сестра

15.

Пенка Матеева  Зарева

Медицинска сестра

16.

Валентина Миткова Стоянова

Възпитател

17.

Гена Павлова Йонкова

Възпитател

18.

Гергана Димитрова Хаджиева

Възпитател

19.

Гинка Иванова Стефанова

Възпитател

20.

Димитрина Костадинова Георгиева

Възпитател

21.

Димитринка Петрова Стоянова

Възпитател

22.

Добрина Атанасова Кирова

Възпитател

23.

Добринка Гергинова Стоянова

Възпитател

24.

Дянка Георгиева Андонова

Възпитател

25.

Желязка Иванова Иванова

Възпитател

26.

Златка Николаева Михалева

Възпитател

27.

Златка Тодорова Ангелова

Възпитател

28.

Иванка Петрова Георгиева

Възпитател

29.

Камелия Колева Никова

Възпитател

30.

Красимира Георгиева Панкова

Възпитател

31.

Красимира Димитрова Ташева

Възпитател

32.

Лина Георгиева Дакова

Възпитател

33.

Мариана Славова Гочкова

Възпитател

34.

Мария Миткова Никова

Възпитател

35.

Мария Христова Кичукова

Възпитател

36.

Недялка Георгиева Тодорова

Възпитател

37.

Радослава Стоянова Атанасова

Възпитател

38.

Радостина Костадинова Петева

Възпитател

39.

Соня Великова Чобанова

Възпитател

40.

Стойка Вълчева Георгиева

Възпитател

41.

Стоянка Христова Иванова

Възпитател

42.

Таня Дойнова Будакова

Възпитател

43.

Христо Михов Делигрозев

Възпитател

44.

Ангелина Димитрова Генова

Хигиенист

45.

Валентина Миткова Стоянова

Хигиенист

46.

Величка Иванова Бозова

Хигиенист

47.

Гена Павлова Йонкова

Хигиенист

48.

Гинка Иванова Стефанова

Хигиенист

49.

Добрина Атанасова Кирова

Хигиенист

50.

Добринка Гергинова Стоянова

Хигиенист

51.

Еленка Стоянова Михайлова

Хигиенист

52.

Карамфилка Петрова Георгиева

Хигиенист

53.

Красимира Димитрова Ташева

Хигиенист

54.

Мария Христова Петева

Хигиенист

55.

Пенка Георгиева Димитрова

Хигиенист

56.

Станка Николова Терзиева

Хигиенист

57.

Станка Стойкова Димитрова

Хигиенист

58.

Тонка Тодорова Ялъмова

Хигиенист

59.

Янка Стоянова Петрова

Хигиенист