ПРОДЪЛЖАВА ПОДПОМАГАНЕТО С ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ОБЩИНА ЕЛХОВО

От 01 октомври 2023 г., Община Елхово ще продължи да доставя топъл обяд на хора в неравностойно положение и в следващите седем месеца. Финансирането  е осигурено чрез Програма за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 г.  

Помощта е насочена към хора с ниски доходи или такива, които са затруднени да се самообслужват заради здравословни проблеми. Те ползват и консултации за достъп до други социални услуги. Потребителите се определят съвместно с местната дирекция „Социално подпомагане“.

Осигуряването на безплатен топъл обяд е гарантирано за 50 души от община Елхово до края на април 2024 година. За трудноподвижните потребители е осигурена доставка до дома.

От стартирането на проекта през ноември 2022 г. до момента 50 лица месечно се възползват от социалната подкрепа и получават всеки работен ден топъл обяд, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт.