Kампания за безвъзмездно разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци

Община Елхово уведомява жителите на общината, че на 24.10.2023 г. (вторник) от 10:00 до 16:00ч., съвместно с „БалБок Инженеринг“ АД, организират кампания за  безвъзмездно  разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

   В Мобилния пункт гражданите могат да предават:

  1. Лекарства с изтекъл срок на годност;
  2. Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
  3. Лакове и бояджийски материали, разтворители;
  4. Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
  5. Домакински препарати / битова химия;
  6. Фотографски материали;
  7. Киселини / основи;
  8. Мастила;
  9. Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
  10. 1 Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

 Мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: гр. Елхово, ул. „Г.С.Раковски“ № 28, паркинг пред читалище „Развитие“.

Всички те са опасни отпадъци и изхвърлянето им в съдовете за битови отпадъци е забранено.

За повече информация-тел.0478/81269, 0885195560