Тестове за техническа годност на система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Разработен е и публичен информационен сайт , www.bg-alert.bg , където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа и допълнителна информация, настройки, често задавани въпроси и др.

В тази връзка Ви уведомяваме, че предстоящите тестове ще се проведат в област Ямбол на 21.11.2023 г. от 12:00 до 12:30 часа.

На 29.11.2023 г. ще се проведе Национален тест от 12:00 до 12:30 часа.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.