Първо заседание на Общински съвет – Елхово

Съгласно заповед № РД-01-00136 от 06.11.2023 г., Областният управител свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Елхово на 13.11.2023 г. от 16:00 часа в Ритуалната зала на гр. Елхово. На заседанието общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства ще положат клетва и ще получат удостоверения за направения избор.