УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРИ, СЪГЛАСНО §78 ОТ ПЗР КЪМ ЗИД НА ЗОС

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст

/След разглеждане в ОбС /

Срок за изпълнение: не по-малко от 2 месеца